UAB IRTC pristato Informacinę turto valdymo ir atsiskaitymų valdymo sistemą

08/06/2012 16:03

IRTC - informacinių technologijų įmonė, turinti 15-os metų patirtį Lietuvos ir jau užsienio rinkose, kurianti bei diegianti patikimas automatizuotas duomenų surinkimo bei valdymo ir komercinės apskaitos sistemas, pristato informacinę turto valdymo ir atsiskaitymų valdymo sistemą.

 

Sistemos tikslai:

Valdyti turto ekploatavimo procesus ir kaštus.
Apskaityti teikiamas paslaugas ir valdyti atsiskaitymus.
Pateikti vartotojui individualizuotą informaciją internetu.

 

Turto valdymo sistemos funkcijos:

Kaupti informaciją apie valdomą turtą ir jo techninius duomenis
Organizuoti planinius ir neplaninius eksploatacijos darbus
Apskaityti turto eksploatavimo išlaidas
Nuotoliniu būdu kontroliuoti ir valdyti techninius parametrus


Atsiskaitymų valdymo sistemos funkcijos:

Apskaityti vartotojams teikiamas paslaugas pagal individualias sutartis arba galiojančias normas.
Automatizuoti individualaus suvartojimo duomenų įvedimą.
Parengti sąskaitas už suteiktas paslaugas ir išsiųsti jas pasirinktu būdu.
Parengti specializuotas suteiktų paslaugų ataskaitas.
Automatizuoti mokėjimų apskaitą.


Informacinės sistemos privalumai:

Supaprastinamas vartotojų aptarnavimas.
Vartotojai gauna aktualią informaciją apie jiems suteiktas paslaugas, registruotus skaitiklių parodymus ir atsiskaitymus, savo pastato energetinį efektyvumą, savo vartojimo palyginimą su statistiniu suvartojimu.
Supaprastinti ekploatacijos darbų apskaitą ir ataskaitų parengimą.

 

Daugiau apie įmonę ir informacinių technologijų sprendimus rasite čia: www.irtc.lt