Šiuolaikinis teisininkas

Gyvendami visuomenėje, mes kiekvieną dieną susiduriame su kitais asmenimis, mus sieja teisės ir pareigos vieni kitiems. Nuo to, kaip asmuo atlieka savo pareigas priklauso visos visuomenės gerovė. Teisė yra tai, kas padeda skirtingiems asmenims derinti savo norus ir interesus. Visuomenei keičiantis atsiranda vis naujų sričių, kurios reguliuojamos, ar turėtų būti reguliuojamos teisės normomis. Dažnai mes net nesusimąstome, kad visa tai, kas mus supa, visa nusistovėjusi tvarka yra ilgo ir sunkaus teisėkūros proceso rezultatas, o apie tai, jog teisė mums reikalinga pradedame galvoti tik susidūrę su konkrečia problema. Tiesa, reikėtų pasakyti, kad net ir tada žmonės kreipiasi į teisininkus tik tuomet, kai konfliktas pasiekia apogėjų. Manytina, jog taip yra dėl to, kad vis dar įsivaizduojama, jog vienintelis teisininko darbas yra skatinti žmones eiti į teismą, kur advokatas/ teisininkas galėtų atlikti savo „tiesiogines“ pareigas ginti klientą teisme. Tokia pozicija šiuolaikiniame pasaulyje yra gerokai pasenusi. Teisininko darbo tikslas turėtų būti išspręsti ginčą pačiu greičiausiu ir pigiausiu būdu, taip apsaugant klientą nuo nepagrįstų išlaidų. Teisininkas, tai asmuo, kuris turi atstovauti Jūsų interesams, patarti, nustatyti įvairius problemų sprendimo būdus, pasekmes, ne tik tuomet, kai egzistuoja akivaizdus konfliktas, bet ir tuomet, kai konfliktas dar nekilęs. Kitaip tariant, teisininkas turi atlikti, kad ir neoficialaus mediatoriaus – taikintojo, derybininko ir konsultanto funkcijas.
Teisminis procesas turėtų būti laikomas pačiu kraštutiniu ginčų sprendimo būdu ir juo turi būti naudojamasi tada, kai kitos galimybės apginti savo pažeistas teises, tiesiog nėra. Galime pateiktį pavyzdį: Jei kitas asmuo Jums skolingas pinigų, ką Jūs darote? Ar žinote, jog nebūtina iš karto kreiptis į teismą su ieškiniu priteisti skolą? Net jei Jūs atlikote visas išankstines procedūras, t.y. siuntėte raginimus sumokėti įsiskolinimą, vedėte derybas ir pan., pirmiausia reikėtų Jums pasiūlyti išbandyti procesą supaprastinta tvarka, t.y. pareiškimą dėl teismo įsakymo išdavimą, kurio nagrinėjimo procedūra daug paprastesnė, greitesnė ir pigesnė. Šis pavyzdys yra svarbus dėl to, kad kiti asmenys (tiek teisininkai, tiek ne), Jums pasakys, kad teismo įsakymas yra prastas sprendimas dėl to, kad jį galima lengvai nuginčyti. Tačiau tai yra subjektyvi nuomonė. Visa teisės sistema paremta tuo, jog joje galima surasti skirtingus būdus ir kelius, tai pačiai problemai spręsti, dėl to, dažnai rekomenduotina pasikonsultuoti su keliais skirtingais teisininkais. Minėtame pavyzdyje, kita pozicija galėtų skambėti taip, kad: teismo įsakymo prašymas neatima iš Jūsų galimybės, kitam asmeniui jį užprotestavus kreiptis į teismą ieškininės teisenos tvarka, juolab, kad Jūs nuo to mažai nukentėsite, o asmuo, kuris Jums skolingas, turės papildomai sumokėti ir išlaidas skirtas ieškinio surašymui. Ir kas galėtų pasakyti, jog kuri nors iš nuomonių yra neteisi? Jos abi teisios, ir geras teisininkas Jums visuomet pateiks jas abi tam, kad klientas galėtų pats pasirinkti ir nuspręsti kokiu keliu eiti.


Mob. tel. +370 671 54 077
                +670 654 21533
El. paštas Info@teisineveikla.lt
www.teisineveikla.lt

 

Publikuoti leidžiama.