Praktika

Praktiką atlikau Gaelscoil O Doghair mokykloje, Airijoje.  Atliekant praktiką daug teko nerimauti dėl nepritapimo pedagogų komandoje, tačiau nerimas dingo artimiau susipažinus su pedagogų komanda ir praktikos vadove.  Tai žmonės, kurie pasiruošę suteikti tau pagalbą, reikalingas žinias, paramą ir nuraminimą. Pedagogai mielai dalinosi savo žiniomis, praktika, kuri labai praturtino pedagogines žinias ir supratimą apie pedagogų darbą.
 

Kalbos barjeras tapo ne problema, o smagiu iššūkiu. Pedagogai mielai paaiškindavo nesuprantamus terminus, žodžius. Taip kasdien jų pagalba tobulinau buitinę ir specialybės kalbą.
 

Dar didesnį nerimą kėlė vaikai. Nežinojau ar jie mane priims, ar norės pažinti. Tai buvo dar vienas iššūkis. Tačiau kontaktas su vaikais užsimezgė ganėtinai greitai, vaikai įsiminė mano vardą, domėjosi manimi. Jiems buvo įdomu sužinoti apie mūsų šalies (Lietuvos) tradicijas, maistą, pomėgius ir t.t.
Vaikai noriai dalyvavo visuose užsiėmimuose, aktyviai reiškė savo mintis ir idėjas. Manau, mūsų (vaikų, pedagogų, savanorių ir pan.) bendras darbas, nenuėjo veltui – išmokome gražiai bendrauti, suvokėme draugystės prasmę, gerbėme vienas kitą, vienas kito jausmus, trūkumus ir privalumus. Dirbdami naudojome daug įvairių metodų socialinių bei gyvenimo įgūdžių vystymui, grupės sutelkimui, tarpusavio santykių reguliavimui joje, išmokome įvairių  pratimų, žaidimų, įgyjome naudingų žinių, kurios padės ir praturtins mūsų gyvenimą, bei darbą.
 

Praktikos metu kolektyve jaučiausi girdima, jaučiama, kartu dirbome, bendravome, dalinomės informacija, sprendėme problemas. Taigi dirbti su socialiniais darbuotojais, pedagogais, savanoriais, vaikais  buvo tikrai malonu ir labai naudinga. Išmokau dirbti daugiakultūrių pedagogų komandoje, siekti kartu bendro tikslo, dalintis žiniomis ir informacija.  Supratau kokios yra svarbios profesinės žinios ir įgūdžiai dirbant su klientais, kaip yra svarbu suprasti kitą žmogų, jo situaciją. Ugdžiausi savo  klausymo, bendravimo, veikimo, organizacinius, socialinius, problemos sprendimo ir sprendimo priėmimo įgūdžius, taip pat mokėjimą padėti klientui išreikšti save, apmąstyti tai, kas buvo pasakyta, susumuoti turimą informaciją, priešpriešinti klientą realybei, interpretuoti faktus ir informuoti reikalingus žmones. Įgijau naujų žinių apie tai, kaip ieškoti, analizuoti, sisteminti bei atrinkti reikalingą informaciją, derinti darbo metodus, atsižvelgiant į moksleivių poreikius, gebėjimus, tai pat tinkamai planuoti laiką, atsižvelgiant į užbrėžtą tikslą. Išmokau dirbti, bendradarbiauti ir prisitaikyti daugiakultūrėje aplinkoje, žymiai patobulinau anglų kalbos žinias, įgyjau naujų žinių apie socialinio pedagogo darbą, taikomus darbo metodus kitose šalyse, gebėjimą dirbti neformalaus bendravimo sąlygomis t.y. atlikau pagalbininko, patarėjo, vaikų interesų gynėjo vaidmenis. Taip pat tobulinau sugebėjimą pradėti veiklą, padrąsinti, būti išradingam, sukaupti dėmesį, klausinėti, atsiliepti į kito jausmus ir patirtį, apibendrinti idėjas ir mintis, interpretuoti ir informuoti.
Dalyvaudama Foroige programoje (projekte) ir seminaruose įgyjau naujų žinių apie darbą su vaikais, apie svarbą pasirenkat tinkamus darbo metodus dirbant su įvairių kultūrų vaikais.
 

Supratau, kaip svarbu pedagogui sukurti naudingą sąveiką skatinantį klimatą, kad vaikai gerai jaustųsi naujose ir neįprastose situacijose (stovykla), kad kiekvieną darbą dirbantis asmuo turi turėti  tam tikrų asmenybės savybių, charakterio bruožų. Tai padeda lengviau ir greičiau įgyti įgūdžių, lemiančių konkrečios veiklos, bendravimo sėkmę, daryti didesnį poveikį. Supratau, jog socialiniam darbuotojui reikalingos tam tikros asmenybės savybės, kurios išugdomos būtent gyvenimo praktikoje.
 

Atlikdama praktiką supratau kaip yra svarbu įtraukti mokinius į veiklą, sudominti juos, teikti jiems pasirinkimo alternatyvas, kaip svarbu rasti tokią veiklą, kurią mokinys atliktų nieko neverčiamas, nes tik tada galima pasiekti nubrėžtų tikslų ir uždavinių.
 

Tai buvo neapsakomai įdomi ir naudinga praktika, kuri leido sutikti ir pažinti įvairių kultūrų ir religijų žmones. Supratau, kad nesvarbu, kokioje tu šalyje, kokios tautybės tu esi, kokia kalba tu kalbi, socialinio pedagogo darbas, objektas, tikslai, funkcijos ir uždaviniai  lieka tie patys ir vienodi.
Taigi, praktikos metu įgytą patirtį ir žinias panaudosiu savo veiklos tobulinimui.

 

Vilniaus pedagoginio universiteto,

Socialinės komunikacijos instituto,

ištęstinių studijų programos,

laisvalaikio pedagogikos specialybės IV kurso studentė

Justina Čepėnaitė